Kazou als jeugddienst

Elk jaar trekken duizenden vrijwilligers tijdens de vakanties naar binnen- en buitenland als monitor, kookploeg, verpleegkundige, ... om
onze vakanties te begeleiden. Ook tijdens het jaar kunnen we steevast rekenen op enthousiaste vrijwilligers voor de organisatie
van allerlei activiteiten, het opzetten van vormingen en het meebouwen aan de beweging Kazou.

 

Het geheel wordt in goede banen geleid door de beroepskrachten van de jeugddienst. Per verbond is er een diensthoofd en
(afhankelijk van het verbond) enkele educatieve en administratieve medewerkers.


Ben je benieuwd naar de doelstellingen en uitdagingen waar Kazou de komende 4 jaar mee aan de slag zal gaan? Download dan hier onze
beleidsnota 2022-2025
 

Visie

Kazou is ravotten, je amuseren, knotsgekke spelletjes bedenken, hier en daar een vorming meepikken, interessante mensen van alle hoeken van het land ontmoeten,… Kortom, je creativiteit en enthousiasme de vrije loop laten en massa's ervaringen opdoen.

Kinderen en jongeren op een gezonde en groepsbevorderende manier de vakantie van hun leven bezorgen: daar gaat het om. Uiteraard is Kazou meer dan leuke vakanties alleen. Op vakantie, vorming of in de jaarwerking voel je waar Kazou voor staat.

Onze volledige visietekst download je hier!

De veelzijdigheid van kazou
zit verpakt in 5 pijlers

 1. In groep
  ... samen ben je nooit alleen
 2. Groei
  ... kansen geven, krijgen en nemen
 3. Respect
  ... in vertrouwen samenleven
 4. Zinspelend
  ... er zin in hebben, er zin aan geven!
 5. Solidariteit
  ... er zijn voor elkaar

Iedereen mee

Kazou, da’s is Iedereen Mee. Vrijetijdsbeleving is een basisrecht, dus iedere jongere verdient een fantastische vakantie!

Inclusie

Een ruime keuze is voor jongeren met extra noden vaak niet evident. Daarom kiest Kazou voor inclusie. Dit houdt in dat het volledige vakantieaanbod open staat voor kinderen en jongeren met specifieke noden. Dit kan gaan over jongeren met een beperking, maar ook jongeren die andere drempels ervaren, zoals psychische kwetsbaarheid of een moeilijke thuissituatie.

Elke vraag is bespreekbaar

Inclusie begint vaak met een vraag van de jongeren en hun ouders. Samen gaan we op zoek naar een geschikte oplossing en we nemen hierbij de tijd om elke inclusievraag grondig te bekijken. Informatie inwinnen via de medische fiche, telefonisch contact of een huisbezoek, nagaan wat de specifieke noden zijn, kijken of de veiligheid gegarandeerd kan worden, de draagkracht van de moniploeg inschatten en eventueel vorming aanbieden, het zijn slechts enkele stappen die we kunnen ondernemen naar aanloop van de vakantie.

Soms gebeurt het dat we vanuit Kazou zelf via de medische fiche of eerdere ervaringen de nood voor inclusie opmerken. Ook dan bekijken we samen met de ouders wat de mogelijkheden zijn.

Een pasklaar antwoord hebben we niet. Voor sommige kinderen is de extra omkadering, structuur en medische ondersteuning van een JOMBA-vakantie noodzakelijk. Andere kinderen hebben de laagdrempeligheid en veilige ruimte van een LOKAL-vakantie dan weer nodig om er een mooie ervaring van te maken. We hebben de bereidwilligheid om voor elk kind de beste oplossing te zoeken.

JOMBA

JOMBA, dat zijn jongeren met een fysieke of verstandelijke beperking, autisme, gedragsproblemen, maar ook jongeren die net dat beetje extra aandacht nodig hebben, zoals jongeren die bedplassen. Voor hen organiseren we vakanties met aangepaste begeleiding.

Vrijwilligers die met Kazou op vakantie gaan, krijgen een degelijke voorbereiding. Je leert de kneepjes van het ‘vak’ om een fantastische vakantie te begeleiden! Op de meeste JOMBA-vakanties zorgt een verpleegkundige voor de nodige medische ondersteuning. De (student) verpleegkundige ontfermt zich over alle medische zaken: medicatie, kleine medische problemen en alle medische ondersteuning die de vakantiegangers nodig hebben.

Jomba doelgroepen
 • Kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap
 • Kinderen en jongeren met autisme
 • Kinderen en jongeren met gedragsproblemen
 • Kinderen en jongeren met een fysieke handicap
 • Integratievakanties (vakanties voor jongeren met en zonder handicap)
 • Kinderen die bedplassen

 

Kazou Lokal

Soms is inclusie of JOMBA jammer genoeg geen oplossing om kinderen en jongeren een fantastische Kazou-ervaring te bezorgen. Langdurige ziekte, verblijf in een asielcentrum of bijzondere jeugdzorg, financieel moeilijke situatie,… het zijn maar enkele drempels die er voor zorgen dat een Kazouvakantie er soms moeilijk nog bij kan.

Om er toch voor te zorgen dat iedereen op Kazouvakantie kan gaan, hebben we Kazou Lokal in het leven geroepen. Dit zijn vakanties en activiteiten waarbij we als Kazou letterlijk en figuurlijk naar jongeren gaan. Door ter plekke vakanties te organiseren en samen te werken met (lokale) partners, willen we drempelverlagend aan de slag gaan en iedereen een fantastische vakantie geven.

 

Iedereen verdient vakantie

Kinderen en jongeren tussen 7 en 16 jaar die uit een financieel moeilijke situatie komen kunnen via het Netwerk Iedereen Verdient Vakantie aan sterk gereduceerd tarief mee op een Kazouvakantie. Wil je graag mee op basiscursus, maar is de kostprijs voor jou een drempel? Dan kan je aan verlaagd tarief mee op onze basiscursus via Iedereen Verdient Vakantie!

Traject op maat (TOM)

We spreken over een Traject Op Maat (TOM) van zodra een vrijwilliger extra noden heeft. Deze noden kunnen groot of klein zijn. We onderscheiden twee soorten trajecten.

 • TOM: Vrijwilligers met nood aan beperkte ondersteuning en die een reguliere monirol vervullen.
 • Co-animator: Vrijwilligers met nood aan veel ondersteuning en die een specifieke monirol vervullen.

Dit zijn de basisprincipes die we hanteren bij Kazou:

 • Iedere vraag tot engagement wordt besproken, maar het antwoord vanuit Kazou is niet per definitie positief. We bekijken traject per traject wat mogelijk is en of we tegemoet kunnen komen aan de extra ondersteuningsnoden van de kandidaat-TOM’er.
 • Het traject is flexibel en op maat van de vrijwilliger.
 • Open communicatie is belangrijk.
 • TOM is een win-winsituatie voor iedereen. Het is niet enkel een groeikans voor de jongere, maar ook een verrijking voor Kazou.

Historiek

In 1947 vertrokken onze voorgangers voor het eerst op vakantie. Toen heetten we nog
'de meisjes en jongens van de Preventieve Luchtkuren'. Welke geschiedenis we
sindsdien doorlopen hebben kan je hier lezen.